Mali wolontariusze z prezentami dla piesków i kotków

10 czerwca Wolontariusze  klas I-III odwiedzili  Salon dla piesków i kotków Toffik. Przekazali zebraną karmę dla fundacji zajmującej się pomocą  bezdomnym zwierzętom. Serdecznie dziękujemy wszystkim małym Wolontariuszom i ich Opiekunom za okazane serce.
Opiekunowie Koła Wolontariatu: Magdalena Legutko-Bizoń, Elżbieta Jojczyk, Wiesława Jarzmik, Małgorzata Łazarek, Mariola Mrowicka