Bardzo Młoda Kultura - spotkanie informacyjne

Program Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Operatorem programu BMK na DŚ został Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

Program dedykowany jest edukatorom i animatorom kultury, którzy poprzez uczestniczenie w nim mogą podnieść swoje kompetencje i zrealizować pomysły na przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej. Podnoszenie kompetencji odbywa się poprzez cykl warsztatów, prowadzonych przez specjalistów z zakresu edukacji kulturowej, a także praktyków wcześniejszych działań. W warsztatach biorą udział trzyosobowe zespoły składające się z przedstawicieli sektora edukacji, kultury oraz organizacji pozarządowych, które w dalszej kolejności przystępują do wprowadzenie w życie swoich pomysłów na przedsięwzięcia kulturalne. Każdy z zespołów otrzymuje 10 tys. zł na zakup niezbędnych materiałów i usług. Może także zatrudnić instruktorów, którzy pomogą zrealizować kolejne działania warsztatowe, szkoleniowe, tym razem adresowane do uczestników przedsięwzięć, dzieci, młodzieży, osób dorosłych.

W ten sposób umiejętności, kompetencje tworzenia kultury, uczestniczenia w niej w sposób twórczy, przenoszone są na osoby rozpoczynające przygodę z edukacją kulturową.

W tym roku w programie BMK na DŚ przewiduje się udział 7 trzyosobowych zespołów z całego Dolnego Śląska, które wystartują w dwuetapowym konkursie regrantingowym poprzedzonym spotkaniami informacyjnymi oraz otwartymi warsztatami z zakresu edukacji kulturowej. Cykl spotkań informacyjnych rozpoczyna się w Jaworze, następne w Oławie, Gryfowie i Kłodzku, a otwarte warsztaty zostaną przeprowadzone w Legnicy. Na spotkania zapraszamy nauczycieli, instruktorów, animatorów kultury, artystów, dziennikarzy, osoby zrzeszone w fundacjach, stowarzyszeniach, których celem statutowym jest działalność edukacyjna i kulturalna oraz wszystkich pasjonatów kultury. 

Realizacja programu jest możliwa dzięki patronatom honorowym samorządów lokalnych. Swojego godła użyczają programowi dolnośląskie miasta i powiaty.

Burmistrz Jawora Emilian Bera oraz Arkadiusz Sikora- koordynator programu Bardzo Młoda Kultura zapraszają wszystkich zainteresowanych na pierwsze spotkanie informacyjne, które odbędzie się  13 marca br., w Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa w Jaworze.

Kolejne zaplanowane spotkania odbędą się:

  • 20 marca godz. od 11:00 do 14:00, Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 31 - Hotel "Stacja nad Kwisą"
  • 21 marca godz. od 11:00 do 14:00, Oława, Plac Zamkowy 10  - Liceum Ogólnokształcące nr 1
  • 22 marca godz. od 11:00 do 14:00, Kłodzko, ul. Wojska Polskiego 11 - I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego.

Formularz naboru zostanie zaprezentowany podczas obowiązkowego spotkania kwalifikacyjnego, które odbędzie się 11 kwietnia br., od godz. 11.00 do 14.00 w Zamku Piastowskim w Legnicy.

Aktualności dotyczące programu i spotkań informacyjnych zamieszczane są na stronie www.bardzomlodakultura.pl oraz na portalu Facebook - fanpage Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku.

 

Materiał umieszczony na prośbę serwisu DOKiS.pl.