Zjazd na byle czym

W zabawach wzięło udział kilkanaścioro dzieci. Każdy uczestnik został nagrodzony pamiątkowym dyplomem i słodkim poczęstunkiem.

Uczestnicy po zakończonych zjazdach pozostali jeszcze w Wiejskim Domu Kultury, by kontynuować zabawy przy ciepłej herbacie i słodyczach.