Dodatkowe patrole

W gabinecie Burmistrza w Lubawce zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Lubawką a Skarbem Państwa - Komendantem Powiatowym Policji w Kamiennej Górze. 1. Policjanci pełnić będą służbę w umundurowanych patrolach pieszych i zmotoryzowanych w wymiarze 384 godzin. 2. Służba pełniona będzie przez dwuosobowe patrole policyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem: ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych., ścigania sprawców wykroczeń dotyczących nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego, wykroczeń chuligańskich i nieprzestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Tereny dodatkowych patroli:

1. Rynek (Plac Wolności) wraz z przyległymi ulicami,

2. Teren szkoły przy ul. Mickiewicza w Lubawce

3. Park "Watra" - Lubawka,

4. Park przy ul. Kościuszki - Lubawka

5. Teren byłego dworca kolejowego - Lubawka,

6. Okolice przy pomniku św. Floriana

7. miejsca całodobowej sprzedaży alkoholu.

8. Rynek oraz teren szkoły - Chełmsko Śląskie,

9. Park przy ul. Strzeleckiej oraz droga do stadionu - Chełmsko Śląskie

10. Bukówka, Miszkowice, Paprotki tereny przy zbiorniku w Bukówce.