Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca : Agnieszka Wójcik

Zastępca przewodniczącej : Olimpia Mrówka

Sekretarz : Marta Jamróg - Zbozień

Skarbnik : Dorota Sałak - Cebula 

Pliki do pobrania