Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe

Drodzy mieszkańcy i turyści ruszyła kolejna edycja sezonowych pociągów Jelenia Góra ? Trutnov, które kursują w weekendy, święta oraz wybrane dni.

Zwracamy się także z uprzejmą prośbą o uwagę podczas przesiadek oraz na niebezpieczeństwo z związku z pojawieniem się m.in. gadów z rodziny żmijowatych.

Przypominamy, co robić po ukąszeniu:

 • Należy uspokoić poszkodowanego i poprosić, by jak najmniej się poruszał. Ruch przyśpiesza bowiem rozprzestrzenianie się substancji toksycznej w organizmie. Jeśli ukąszona została ręka lub noga, należy ją unieruchomić. Z ręki trzeba natychmiast zdjąć zegarek i biżuterię. Ranę zabezpiecz jałowym opatrunkiem.
 • Rannego ułóż w takiej pozycji, by ukąszone miejsce znajdowało się niżej niż serce.
 • Nie wysysaj rany ani nie rozcinać jej nożem. Może to spowodować powstanie nowych uszkodzeń i sprawić dodatkowy ból poszkodowanemu. Nie wolno też stosować lodu ani opasek uciskowych.
 • Jeśli osoba ukąszona traci świadomość, trzeba uważnie ją obserwować i sprawdzać, czy ma zachowane krążenie i czy oddycha. Nieprzytomną należy ułożyć w pozycji bezpiecznej na boku.  Jeżeli zajdzie potrzeba, trzeba rozpocząć sztuczne oddychanie i masaż serca.
 • Po dotarciu do placówki medycznej należy poinformować personel, że doszło do ukąszenia przez żmiję - surowica przeciw jadowi musi być podana jak najszybciej.

Postępowanie w czasie upałów

Podczas upałów, gdy temperatura powietrza osiąga 30°C i więcej, nasila się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. W tym czasie należy otoczyć szczególną troską dzieci, osoby starsze i chore. Stosowanie poniższych zasad pozwoli uniknąć udaru cieplnego lub przegrzania organizmu:

 1. PRZYSTOSOWANIE DOMU LUB MIESZKANIA

- utrzymywanie temperatury powietrza w pomieszczeniach do 32°C w dzień i do 24°C w nocy;

- odsłanianie i otwieranie okien w nocy i wcześnie rano, gdy na zewnątrz temperatura powietrza jest niższa;

- zamykanie oraz zasłanianie okien zasłonami lub żaluzjami, również w klimatyzowanych pomieszczeniach;

- wyłączanie w miarę możliwości sztucznego oświetlenia i urządzeń elektrycznych.

2. UNIKANIE UPAŁU

- przebywanie w najchłodniejszych pomieszczeniach w domu;

- unikanie forsownego wysiłku fizycznego;

- unikanie wychodzenia na zewnątrz w czasie największych upałów, w szczególności między godziną 10:00 a 15:00;

- spędzanie w miarę możliwości 2-3 godzin w chłodnym miejscu (np. w klimatyzowanych pomieszczeniach);

- stosowanie kosmetyków z wysokim filtrem UV;

- nigdy nie należy zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodach, nawet na chwilę.

3. CHŁODZENIE I NAWADNIANIE ORGANIZMU

- branie częstych, chłodnych pryszniców lub kąpieli oraz stosowanie chłodnych okładów na ciało;

- noszenie jasnych, lekkich, luźnych, bawełnianych lub lnianych ubrań oraz nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV;

- noszenie wygodnego i przewiewnego obuwia;

- picie dużej ilości wody;

- unikanie spożywania napojów alkoholowych;

- spożywanie chłodnych, lekko solonych potraw oraz owoców i warzyw o wysokiej zawartości potasu (pomidory, pomarańcze, sałaty, ogórki, marchew);

 

 

Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe

 Sygnały alarmowe

Lp.

Rodzaje alarmu

Sposób   ogłaszania alarmów

Akustyczny system alarmowy

Środki masowego   przekazu

 

Wizualny sygnał alarmowy

1

Ogłoszenie   alarmu

 

Sygnał akustyczny  modulowany     dźwięk syreny

w okresie trzech minut

 

3 minuty

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm  (podać przyczynę, rodzaj alarmu   itp.) ........................ dla   ....................

 

Znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej

 

 

 

2

Odwołanie   alarmu

Sygnał akustyczny ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

 

 

3 minuty

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm  (podać przyczynę, rodzaj alarmu   itp.) ........................   dla ....................

 

 

 

 

 

-----------------------------------

 

Komunikaty ostrzegawcze

 

Lp.

Rodzaj  
komunikatu

Sposób   ogłaszania   komunikatu

Sposób   odwołania komunikatu

Akustyczny  
system alarmowy

Środki   masowego przekazu

Akustyczny  
system alarmowy

Środki   masowego przekazu

1

Uprzedzenie
o zagrożeniu  
skażeniami

 

 

--------------

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie   .......... około   godz. ........ min. ...... może nastąpić skażenie     ...............................

(podać rodzaj skażenia ) w   kierunku ...................

(podać kierunek )

---------------

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu   ................   (podać rodzaj skażenia) dla  ...............

2

 

Uprzedzenie  
o zagrożeniu  
skażeniami

 

--------------

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o   zagrożeniu zakażeniami ustalają   organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

---------------

Powtarzana   trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu   ................   (podać rodzaj skażenia) dla   ...............

3

 

Uprzedzenie o

klęskach żywiołowych
i zagrożeniu środowiska

 

--------------

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Informacja o zagrożeniu i sposobie   postępowania   mieszkańców ...............................
( podać   rodzaj zagrożenia,   spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla   mieszkańców )

---------------

 

Powtarzana   trzykrotnie zapowiedź
  słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o   zagrożeniu ................ (podać   rodzaj klęski) dla ...............

Ogólne zasady organizacji i funkcjonowania systemów alarmowania

 - Sygnały alarmowe oraz komunikaty ostrzegawcze i informacyjne przekazywane są ludności za pomocą syren alarmowych mechanicznych i elektronicznych, których pracą sterują centrale alarmowe rozmieszczone we wszystkich większych miastach. Centrale obsługują syreny rozmieszczone w punktach, z których uzyskuje się maksymalny zasięg słyszalności na obszarach najgęściej zaludnionych;

- Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być wykorzystane wyłącznie w sytuacji rzeczywistego zagrożenia. Decyzje o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego oraz o ich odwołaniu podejmuje właściwy terytorialnie organ administracji publicznej;

- Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze do prowadzenia treningów lub ćwiczeń mogą być wykorzystane po ogłoszeniu takiego zamiaru przez środki masowego przekazu z 24-ro godzinnym wyprzedzeniem.

 

Do ogłaszania (odwoływania) alarmów wykorzystuje się następujące środki:

 Systemy alarmowe funkcjonujące w poszczególnych miastach.

 Rozgłośnię Polskiego Radia i Ośrodek TVP.

 Syreny funkcjonujące poza wojewódzkim systemem alarmowania, tj. syreny zakładów pracy, straży pożarnej itd. Sygnały alarmowe mogą być także przekazywane zastępczymi środkami alarmowymi jak: dzwony, syreny ręczne, gongi, buczki itp.

 

ALARM POWIETRZNY

Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego należy działać szybko, ale rozważnie i bez paniki.

 

Osoby znajdujące się w domu powinny:

 • ubrać się, zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności? indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną koc, odbiornik radiowy z zakresem fal UKF itp.,
 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu,
 • zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie,
 • zawiadomić o alarmie sąsiadów,
 • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.

 

Osoby znajdujące się miejscu publicznym powinny:

 • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia,
 • pomagać słabszym, chorym i ułomnym,
 • podporządkować się ściśle poleceniom organów i służb obrony cywilnej.

Prowadzący pojazdy mechaniczne po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego winni zatrzymać je
i zaparkować tak aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Kierowca i pasażerowie powinni udać się do najbliższego ukrycia. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążyły udać się do budowli ochronnych, ukrywają się w zagłębieniach terenu lub za innymi trwałymi osłonami.

 

ALARM O SKAŻENIACH

Po usłyszeniu sygnału alarmu o skażeniach należy:

 • nie zbliżać się do rejonu awarii,
 • zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych,
 • stosować się do zaleceń informacji przekazywanych w komunikatach, głównie środkami nagłaśniającymi umieszczonymi na samochodach.

Przebywając na terenie otwartym należy:

 • zwrócić uwagę na kierunek wiatru (obserwować unoszące się dymy, pary),
 • opuścić zagrożony rejon (prostopadle do kierunku wiatru) stosując się do poleceń zawartych
  w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,
 • udać się do najbliższych budynków mieszkalnych lub publicznych.

 

Osoby przebywające w pomieszczeniach, które z jakichkolwiek przyczyn przed wystąpieniem skażenia nie zdążyły wyjść z rejonu zagrożenia powinny:

 • włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń?
 • pozostać w pomieszczeniach, zamknąć i uszczelnić mokrym papierem lub szmatami drzwi, okna
  i otwory wentylacyjne, przebywać w miarę możliwości w pomieszczeniach środkowych,
 • osoby wyposażone w maski przeciwgazowe zakładają je,
 • do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, nie przebywać w pobliżu okien innych otworów wentylacyjnych,
 • powstrzymać się od spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz prac wymagających wysiłku a więc dużego zapotrzebowania na tlen,
 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (oprócz radia i telewizora), wygasić ogień w piecu,
 • do ochrony dróg oddechowych stosować zwilżoną w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczkę, tampon z gazy, ręcznik itp.,
 • przebywając w obiektach użyteczności publicznej stosować się do poleceń kierownictwa.

 

UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI I ZAKAŻENIAMI

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

 • sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony,
 • sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy,
 • sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt,
 • jeśli nie ma innych zaleceń, udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć),
 • przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów i służb OC.

ODWOŁANIE ALARMU

Po usłyszeniu sygnału odwołania alarmu należy:

 • opuścić schron (ukrycie),
 • w przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym,
 • przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych) lub odkażanie (w przypadku skażeń chemicznych) żywności, sprzętu, zwierząt gospodarskich, paszy oraz pozostałego mienia,
 • przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,
 • przeprowadzić dezaktywację lub odkażanie odzieży, w której wykonywano wymienione uprzednio zabiegi i poddać się ponownie zabiegom sanitarnym,
 • stosować się ściśle do poleceń organów obrony cywilnej,
 • w przypadku zakażenia biologicznego stosować się ściśle do zasad profilaktyki przeciwepidemicznej, ustalonych przez jednostki służby zdrowia.