Program Ciepłe Mieszkanie- informacje

    LOGO CM

Gmina Lubawka realizuje przedsięwzięcie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie".

Gmina Lubawka przeprowadziła dotychczas cztery nabory w ramach tego działania.

  1. Kolejny nabór dla mieszkańców zostanie wkrótce ogłoszony o czym zostaną Państwo poinformowani na stronie Urzędu Gminy.

  2. Złożono 23 wnioski o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych
  3. Zrealizowano 12 przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych
  4. Wypłacono łączną kwotę dotacji w wysokości 81 223,20 zł beneficjentom końcowym -wypłata dla Beneficjenta końcowego nastąpi w momencie zakończenia inwestycji oraz rozliczenia Gminy z Wojewódzki Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  5. Dane liczbowe wymienione są ze stanem na dzień 29.02.2024 r.

 

Po wszelkie informacje dotyczące Programu "Ciepłe Mieszkanie" zapraszamy do punktu konsultacyjno - informacyjnego w Inkubatorze Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra, Czadrów 26, tel. 75 613 99 99.