Wykaz Jednostek OSP

Lp.

Jednostka OSP

  1.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmsku Śląskim

2.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jarkowicach

3.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubawce

4.

Ochotnicza Straż Pożarna w Miszkowicach

5.

Ochotnicza Straż Pożarna w Okrzeszynie

6.

Ochotnicza Straż Pożarna w Opawie