NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, że z dniem 31.10.2016 r. obowiązuje nowy numer rachunku bankowego na który należy dokonywać płatności na rzecz GMINY LUBAWKA, prowadzony przez:

BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A.

14 1600 1462 1837 1762 8000 0001

 

Na rachunek należy wpłacać:

  • podatek od nieruchomości,
  • podatek od środków transportowych,
  • podatek rolny,
  • podatek leśny,
  • opłatę z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości,
  • opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego,
  • opłatę skarbową,
  • opłatę z tytułu odpadów komunalnych  - (dotyczy tylko płatników indywidualnych, którzy nie podlegają rozliczeniu poprzez zarządców budynków, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe) do czasu otrzymania stosownego zawiadomienia o nowo nadanym indywidualnym numerze rachunku

BURMISTRZ

Ewa Kocemba