Konsulatcje Strategii Rozwoju Gminy i Miasta lubawka 2017-2023

Zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach  Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Lubawka 2017 - 2023.

Opinie, uwagi i propozycje zmian do dokumentu należy zgłaszać na załączonym formularzu. Wypełniony formularz proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: lubawka@lubawka.eu lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka - Biuro Obsługi (pok. nr 8 - parter).

Z projektem dokumentu  można zapoznać się w  siedzibie Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 1, w pokoju nr 8 w  godzinach pracy urzędu lub z załączonym dokumentem w wersji elektronicznej.

Formularze konsultacji dostępne są również w Urzędzie Miasta Lubawka, Plac Wolności 1, pok. nr 8 (parter).

W przypadku osób, które będą miały trudności w wypełnieniu formularza, wsparcia udzieli pracownik Małgorzata Sajdak tel. 516 317 351.

Ewentualne zapytania można kierować do Inspektora: Małgorzaty Sajdak nr tel. 516 317 351, Referat OELiUSC Urząd Miasta Lubawka za pośrednictwem :

  • poczty elektronicznej: sajdak.malgorzata@lubawka.eu
  • telefoniczne: 516 317 351,
  • osobiście Urząd Miasta Lubawka, Plac Wolności 1, pok. nr 10  (I -piętro).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentem i do udziału w konsultacjach