Konsultacje społeczne Strategii SUDETY 2030

Burmistrz Miasta Lubawka, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu

Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej "Strategia Sudety 2030"

Przedłożony projekt strategii odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu 13 powiatów: Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Jaworski, Jeleniogórski, Kamiennogórski, Kłodzki, Lubański, Lwówecki, Świdnicki, Wałbrzyski, Ząbkowicki, Złotoryjski, Zgorzelecki.

Konsultacje mają na celu zebranie Państwa uwag, opinii i propozycji odnośnie do projektu dokumentu, który nosi nazwę "Strategia Rozwoju Sudety 2030".

Konsultacje prowadzone są od dnia 15.06 do dnia 13.07.2018 r. w formie:

  • przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazywanych za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się pod adresem

http://www.survey.ue.wroc.pl/index.php?r=survey/index&sid=718178&lang=pl

  • lub w sposób tradycyjny - wydrukowane i wypełnione w formie odręcznej formularze (w załączeniu)  można również dostarczyć  na adres: Urząd Miasta Lubawka, Plac Wolności 1  58-420 Lubawka  pok. nr 1 /parter/ z dopiskiem "konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Sudety2030"      

Zapraszamy bardzo serdecznie na spotkanie konsultacyjne, które  odbędzie się dnia 06 lipca 2018 r. o godzinie 13.00 w Domu Kultury w Lubawce ul. Kamiennogórska 19

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie konsultacji społecznych jest:

Inspektor Małgorzata Sajdak

Urząd Miasta Lubawka pok. nr 17 /II ? piętro/

tel. 516 317 351 e-mail: lubawka@lubawka.eu