Dokumentacja po przeprowadzonych konsultacjach społecznych

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Lubawka na lata 2023-2030 zostały przeprowadzone od dnia 01.05.2023 r. do dnia 15.06.2023 r. Celem spotkań z mieszkańcami, przedsiębiorcami, działaczami społecznymi prowadzącymi swoją działalność na terenie Gminy Lubawka było uzyskanie opinii publicznej, uwag, sugestii oraz propozycji zmian do zaprezentowanego dokumentu strategicznego, który będzie podstawą działania na kolejne lata.