Informacja

NGOTu znajdziecie Państwo informacje na temat działających na terenie Gminy Lubawka organizacji pożytku publicznego. W  zakładce 1% podatku znajdziecie Państwo wykaz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Gminy Lubawka oraz wykaz osób indywidualnych z Gminy Lubawka uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015.

Informujemy, że nadal istnieje możliwość zgłaszania osób indywidualnych z całej Gminy Lubawka wspieranych przez fundacje czy stowarzyszenia, posiadające status organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015.

W plikach do pobrania, poniżej strony, znajduje się formularz zgłoszenia, można go złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Lubawka, w biurze promocji, I piętro, pok. 8 lub pocztowo.

Serdecznie zapraszamy!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pliki do pobrania