Informacja z przebiegu prac 10.05.2017 r.

W zespole Szkół Publiczncy w Chełmsku Śląski są widoczne postępy w pracy w realizowanej inwestycji.

Wykonawca ustawił rusztowania na części budynku i rozpoczął klejenie styropinu do ścian elewacji. W najbliższym czasie zostano rozstawione rusztowania na kolejnych częściach budynku. Wykonane zostało docieplenie stropodachu za pomocą wdmuchiwanej wełny mineralnej. Wewnątrz budynku są demontowane grzejniki i wymieniane na nowe.

Przy wjeździe na teren szkoły zamontowana została tablica informacyjna, oznajmiająca o udzielonej dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.