Ogłoszenie w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubawka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Zarządzenie Nr 249/2018

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 21 grudnia 2018 roku.

w sprawie: przyznania dotacji w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Lubawka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubawka

o przyznanej z budżetu Gminy Lubawka dotacji celowej na realizację celu publicznego na rok 2019