Niepełnosprawni

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - karta osoby niepełnosprawnej

Ulgi i uprawnienia przysługujące osobom z niepełnosprawnością
Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola