Strategia Rozwoju Gminy Lubawka na lata 2023-2030

Strategia rozwoju gminy jest podstawowym dokumentem określającym priorytety, długofalowe plany oraz cele rozwojowe w obszarach funkcjonowania samorządu. Wskazuje kierunki rozwoju gminy na lata oraz kluczowe działania mające za zadanie zaspokajania potrzeb jej mieszkańców.