Projekty UE 2014-2020 ZSP Chełmsko Śl.

Umowa o dofinansowanie projektów: ZSP w Lubawce, oraz ZSP w Chełmsku Śląskim.

Wczoraj tj. 02.02. br w siedzibie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej odbyło się oficjalne podpisanie umowy o dofinansowanie projektu: Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce Etap I

Dofinansowanie przyznane zostało ze środków Unii Europejskiej RPO WD 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Obecnie obiekt składa się z budynku istniejącej szkoły oraz nowej, dobudowanej części. Budynki stykają się ścianami i połączone są komunikacyjnie. Inwestycje w Zespole Szkół rozpoczęto w 2008 roku i przeprowadzono już szereg robót m.in.: wymieniono okna, ocieplono ściany i stropodach w istniejącej szkole. Przyznana dotacja umożliwi po pierwsze zakończenie robót w budynku dobudowanym, a po drugie zakończenie przebudowy budynku istniejącego.
Projekt realizowany będzie przez Gminę Lubawka w latach 2016-2018.


Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 4 133 156, 52 zł.

 

Jeżeli chodzi o umowę dofinansowania projektu: " Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim, głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lubawka. W celach szczegółowych znaleźć możemy m.in. wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze publicznym na terenie Gminy Lubawka i obniżenie globalnej emisyjności obiektów publicznych w Gminie Lubawka, poprzez zmniejszenie emisji CO2 budynku ZSP w Chełmsku Śląskim, poprawa jakości powietrza w Gminie Lubawka poprzez obniżenie emisji CO2 pyłów zawieszonych PM10, zwiększenie efektywności energetycznej sektora publicznego poprzez termomodernizację ZSP w Chełmsku Śląskim, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej poprzez montaż kotłów na biomasę.

Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu planowana jest na dzień 31-08.2018 r.