Odbiór wykonanych prac nr 1

W dniu 14 czerwca 2017 roku dokonano odbioru wykonanych prac inwestycji p.n.  "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Publiczncyh w Chełmsku Śląskim"

komisja w składzie:
1) Danuta Wiśniewska - Kierownik Referatu IGKiP Urzędu Miasta
2) Alfred Michno - Inspektor nadzoru inwestorskiego
3) Waldemar Szwalec - Dyrektor ZSP w Chełmsku Śląskim
4) Piotr Martuszewski - Właściciel firmy wykonawczej KOMTECH

Odebrała prace bez uwag. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z umową, dokumentacją budowlaną i sztuką budowlaną.

Prace objętę protokołem zostały wykonane w okresie od 18.04.2017 r. do 13.04.2017 r.

Rodzaj i koszt wykonanych robót dla obu dwóch części zamówienia znajdują się w załączniku.


Pliki do pobrania