Nowy system śmieciowy

          Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmieniło się dużo, ale są to zmiany niezbędne, aby w przyszłości uniknąć finansowych kar za niezrealizowanie poziomu recyklingu, co w konsekwencji może oznaczać znacznie wyższe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów dla naszych mieszkańców.

Według nowych zasad segregacja odpadów na 5 frakcji.          
      Odpady komunalne segregowane będą na 4 frakcje surowcowe tj. papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady zielone oraz pozostałości po segregacji (odpady zmieszane). Od 1 stycznia 2018 r. mieszkańcy, którzy zadeklarują segregację odpadów otrzymają, oprócz worków lub pojemników na szkło, papier oraz metale i tworzywa sztuczne, brązowy worek lub pojemnik na odpady zielone. Ważne! Wskazane jest kompostowanie odpadów zielonych!

Ulotka informacyjna >>   

 Harmonogram odbioru

Deklaracja o wysokości opłat >>   

 

Akty prawne >>