Kontakt

Urząd Miasta Lubawka

 • Adres: Pl. Wolności 1, 58-420 Lubawka
 • Telefon: 516 319 439
 • Fax: 75 741 12 62
 • Email: lubawka@lubawka.eu
 • e-PUAP: /umlubawka/skrytka
 • Nr konta: 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001

Godziny pracy urzędu:

 • Poniedziałek 7:30 - 17:00
 • Wtorek 7:30 - 15:30
 • Środa 7:30 - 15:30
 • Czwartek 7:30 - 15:30 *Dzień bez obsługi interesantów w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury
 • Piątek 7:30 - 14:00

Mapa

Wykaz telefonów służbowych pracowników Urzędu Miasta w Lubawce.
Nazwisko i imię Sprawa Nr tel. służbowego e-mail
Obsługa klienta, biuro podawcze
Tkaczenko Magdalena Obsługa klienta, biuro podawcze 516 319 439 lubawka@lubawka.eu
Wydział Organizacyjny
Mazur Paweł Kierownik wydziału Organizacyjnego, zarzadzanie kryzysowe 516 320 281 mazur.pawel@lubawka.eu
Stafira Damian Obsługa sekretariatu, ochrona danych osobowych 516 322 679 sekretariat@lubawka.eu
Makarewicz Anita Obsługa Rady Miejskiej, archiwum 516 322 887 gluchowska.natalia@lubawka.eu
Graczyk Krzysztof Sprawy administracyjne 516 321 595 graczyk.krzysztof@lubawka.eu
Wołowiec Elżbieta Ochotnicze Straże Pożarne i współpraca z organizacjami pozarządowymi 516 317 351 wolowiec.elzbieta@lubawka.eu
Wydział Spraw Społecznych i Urząd Stanu Cywilnego
Gancarczyk Katarzyna Kierownik wydziału, Zastępca kierownika USC 516 322 199 gancarczyk.katarzyna@lubawka.eu
Pietrzak Magdalena Dowody osobiste i ewidencja ludności 516 322 258 pietrzak.magdalena@lubawka.eu
Kozubska Donata Działalność gospodarcza, sprawy społeczne, współpraca z organizacjami pozarządowymi 516 321 619 kozubska.donata@lubawka.eu
Wydział Finansowy
Stanek - Gamoń Monika Skarbnik Gminy 516 318 362 stanek-gamon.monika@lubawka.eu
Łosiewicz Marzena Główny księgowy, zastępca skarbnika 516 316 740 losiewicz.marzena@lubawka.eu
Kosal Alicja Księgowość budżetowa 516 318 895 kosal.alicja@lubawka.eu
Król Beata Podatki i opłaty - wymiar 516 318 994 krol.beata@lubawka.eu
Wileńska Marcelina Opłaty - rozliczenia, egzekucja 516 316 339 wilenska.marcelina@lubawka.eu
Przybylska Agnieszka Opłaty - odpady 516 317 539 przybylska.agnieszka@lubawka.eu
Zgłobicka Roksana Opłaty - rozliczenia, egzekucja 516 318 522 zgłobicka.roksana@lubawka.eu
Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Powązka-Łazarek Daria Kierownik wydziału inwestycji i infrastruktury, zagospodarowanie przestrzenne 572 353 732 powazka.daria@lubawka.eu
Szczygieł Alicja Inwestycje i zagospodarowanie przestrzenne 516 322 677 szczygiel.alicja@lubawka.eu
Popławska-Mazur Marlena Inwestycje, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych 532 400 482 poplawska.marlena@lubawka.eu
Włodarczyk Marcin Ochrona zabytków i estetyka przestrzeni publicznej 516 322 378 wlodarczyk.marcin@lubawka.eu
Sosnowska Agata Inwestycje, drogi i mosty 516 322 338 sosnowska.agata@lubawka.eu
Wydział Mienia i Ochrony Środowiska
Martyńska Jowita Kierownik Wydziału Mienia i Ochrony Środowiska 516 317 090 martynska.jowita@lubawka.eu
Głuchowska Natalia Ochrona środowiska i rolnictwo 516 317 112 gluchowska.natalia@lubawka.eu
Górnik Joanna Geodezja i gospodarka gruntami, gospodarka mieszkaniowa 516 318 335 gornik.joanna@lubawka.eu
Kurnyta Monika Obrót nieruchomościami 516 318 126 kurnyta.monika@lubawka.eu
Wydział Promocji, Rozwoju i Oświaty
Śnieżna Beata Kierownik Wydziału Promocji, Rozwoju i Oświaty - oświata 515 478 072 sniezna.beata@lubawka.eu
Wąsowska Monika Kadry 883 840 823 wasowska.monika@lubawka.eu
Zegan-Jóźwiak Marcelina Promocja i współpraca zewnętrzna 516 321 116 zegan-jozwiak.marcelina@lubawka.eu
Rogowska Paulina Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych 516 322 598 paulina.rogowska@lubawka.eu