Opis i instrukcja

Urząd Miasta Lubawka korzysta z cyfrowej obsługi interesantów

W okresie od 1 listopada 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. Gmina Lubawka uczestniczyła w realizacji projektu ''Dolnośląscy Liderzy e-Rozwoju JST'' o numerze: POWR.02.18.00-00-0022/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Przedsięwzięcie realizowane było przez wnioskodawcę Gminę Miasto Karpacz i partnerskie JST: Miasto Szklarska Poręba, Miasto Kowary, Gmina Mysłakowice, Gmina Podgórzyn, Miasto  Lubawka, Miasto Gmina Góra, Gmina Jemielno, Gmina Niechlów oraz Partnera Zarządzającego - Certes Sp.
z o.o., jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 9 ww. JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi
w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.

W efekcie realizacji projektu Gmina Lubawka uruchomiła dwa dodatkowe systemy dziedzinowe usprawniające pracę urzędu, a jej pracownicy uczestniczyli w 3 różnotematycznych szkoleniach i warsztatach związanych z podnoszeniem bezpieczeństwa i jakości pracy. Dodatkowo przeprowadzono kompleksowy audyt stanu bezpieczeństwa informacji potwierdzający, że gmina spełnia wymogi przewidziane prawem w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych wykorzystywanych w systemach informatycznych.

Kluczowym elementem projektu było wdrożenie systemu Platforma komunikacyjna, który dostępny jest pod adresem:

eurzad.lubawka.eu

System umożliwia podatnikom m.in. uzyskanie dostępu do informacji o naliczonych podatkach i opłatach, sprawdzenie dokonanych płatności i aktualnego stanu zobowiązań, dokonywanie płatności online, a także składanie do urzędu pism i wniosków przez Internet.

Zgodnie z obowiązującym prawem samorządy już od kilku lat mają możliwość świadczenia usług publicznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jednakże w szerokim zakresie z możliwości tej nadal korzysta ograniczona liczba gmin i powiatów w Polsce.
Na podkreślenie zatem zasługuje fakt, że Gmina Lubawka znajduje się w gronie samorządów innowacyjnych i nowoczesnych, które starają się ułatwić obywatelom kontakt z administracją, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa i poufności realizowanych transakcji.

Szczegółowe informacje dotyczące Platformy komunikacyjnej i jej funkcjonalności znajdują się w załączeonej instrukcji.

Pliki do pobrania