Działania w projekcie

4

Projekt "Łączy nas Bóbr"

Nr rej. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/ 0000294

Projekt "Łączy nas Bóbr" realizowany jest przez Gminę Lubawka w partnerstwie z Miastem Zaclerz. Gmina Lubawka jest partnerem wiodącym.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020. W ramache tego projektu Gmina Lubawka zbuduje infrastrukturę turystyczno- rekreacyjną w obrębie sztucznego zbiornika wodnego"Bukówka" w której skład wejdą:

Na terenie miejscowości Miszkowice:

  1. Obiekt sanitarny (duży)
  2. Parking na około 100 samochodów
  3. Wiata biesiadna
  4. Slip do spławiania łodzi
  5. Plac zabaw, siłownia zewnętrzna i boisko do piłki plażowej
  6. Zagospodarowanie terenu, budowa alejek komunikacyjnych, oświetlenia i monitoringu

Na terenie miejscowości Paprotki

  1. Obiekt sanitarny (mały)
  2. Slip do spławiania łodzi
  3. Zagospodarowanie terenu i monitoring

Oprócz powyższej infrastruktury w zakresie projektu jest budowa 5 km nowej ścieżki rowerowej będącej częścią szlaku J.A. Komeńskiego łączącego Polskę z Czechami. 

Projekt ma także za zadanie promować walory turystyczno-rekreacyjne, pogranicza polsko- czeskiego co ma przełożyć się na zwiększenie ruchu turystycznego oraz wypromować Gminę Lubawka i Miasto Zaclerz jako miejsca atrakcyjne dla odwiedzających. W tym celu zostanie zorganizowana impreza planerowa, powstaną gadżety reklamowe, mapy turystyczne i przewodnik. Planuje się także szereg działań promocyjnych takich jak uruchomienie strony internetowej projektu i kampania promocyjna w mediach różnego rodzaju. 

Całkowite koszty projektu wynoszą 1.467.565,08 euro, z czego Lubawka 1.176.685,08 euro i Miasto Zaclerz 290.880,00 euro. Poziom współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej dla Gminy Lubawka wynosi 80%.

Poniżej artykuły związane z projektem:

Spotkanie dotyczące zakontraktowania inwestycji

Podpisanie umowy

Rozpoczęcie robót budowlanych 16.04.2018

Spotkanie partnerów 21.11.2018

Parking i sanitariaty

Uzyskanie pełnej kwoty dofinansowania

Spotkanie partnerów 23.01.2020

Rada budowy 16.03.2020 (ścieżka rowerowa)

 

Realizacja projektu po stronie czeskiej

Publikacje o projekcie:

Biuletyn Euroregionu Glacensis 4/2018 (s. 14)