Odbiór inwestycji realizowanej pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim.

W dniu wczorajszym tj. /29.08.2017 r./  odbył się oficjalny odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji budynku Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim. Przedmiot odbioru stanowiła inwestycja realizowana pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku w Zespole Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim o łącznej wartości 2882 909,56 zł.

Roboty dotyczące zadania wykonane zostały w terminie od 18.04.2017 do 31.07.2017. W ramach inwestycji wykonano m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, izolacje pionową ścian fundamentowych, zadaszenie i remont schodów, instalacje centralnego ogrzewania, oraz ciepłej wody użytkowej, kotłownie, zasilanie w energię elektryczną, instalacje oświetlenia wewnętrznego, wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi.

Dofinansowanie przyznane zostało ze środków Unii Europejskiej RPO WD 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.