Pierwsza nowa świetlica w Gminie Lubawka zostanie wybudowana w miejscowości Opawa

9 października 2019 r. została podpisana umowa dotycząca budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu
w miejscowości Opawa pomiędzy Gminą Lubawka reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Lubawka - Panią Ewę Kocembę
a Wykonawcą - firmą: ENERGOBEST Sieci i Instalacje Energetyczne  reprezentowaną przez Pana Artura Migacza.

W spotkaniu uczestniczyli również Zastępca Burmistrza Miasta Lubawka - Pan Sławomir Antoniewski oraz Kierownik Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej - Pan Alfred Michno.

Wartość projektu: 1 350 655,13 PLN Termin realizacji: 15 listopada 2020 r.

Projekt współfinansowany jest z "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"

17 października 2019 r.  o godz. 12.00 zaplanowana jest uroczystość symbolicznego wbicia łopaty pod fundament nowej świetlicy w Opawie.