Ogłoszenie o naborze

Stowarzyszenie LGD Kwiat Lnuinformuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Termin składania wniosków: 02 - 30 marca 2012
Limit odstępnych środków:

  •     300 000 zł "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
  •     780 000 zł Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się dnia 16.02.2012 (czwartek) o godzinie 1000 w sali konferencyjnej MGOPS w Lubawce.
Dodatkowe informacje i zapisy na szkolenie w biurze Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu od 08:00 do 16.00, Lubawka, ul. Dworcowa 33, tel. 75 74 11 804, e-mail: biuro@kwiatlnu.eu