Rozpoczęto budowę świetlicy w Opawie

Przy boisku w Opawie rozpoczęto budowę nowej świetlicy. Wykonano pierwsze prace ziemne oraz wylano beton podkładowo-wyrównawczy tzw. chudziak.

Budynek świetlicy w Opawie będzie nowoczesny i energooszczędny, będzie wykorzystywał odnawialne źródła energii: pompa ciepła powietrze/powietrze oraz panele solarne. Zostanie również przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku zlokalizowane będzie pomieszczenie świetlicy, szatnia, zaplecze kuchenne i toaleta.

Wartość projektu : 1 350 655,13 zł

Termin realizacji: 15 listopada 2020 r.

fot. Relacje Regionalne