Gmina Lubawka bierze udział w programie "Poznaj Polskę"

"Poznaj Polskę" to program, w którym szkoły mogą otrzymać środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. 

Programem zostały objęte wszystkie szkoły z Gminy Lubawka.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym z programu skorzysta 94 uczniów. Klasy I-III wyjadą na wycieczkę do Wrocławia do Hydropolis oraz Muzeum Mineralogicznego, natomiast uczniowe klas IV-VIII wybiorą się na wycieczkę do Krakowa. Zwiedzą tam m.in. Muzeum Narodowe oraz Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chełmsku Śląskim otrzymał dofinansowanie na organizację wycieczki dla 37 uczniów klas I-III do Wrocławia do Hydropolis. W programie znaleźć się ma również zwiedzanie Panoramy Racławickiej.

Szkoła Podstawowa w Miszkowicach podobnie jak Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chełsmku Śląskim zabierze 31 uczniów na wycieczkę do Wrocławia do Hydropolis oraz Ogrodu Botanicznego.

Koszt całkowity wycieczek wynosi 33 391,00.
Dofinansowanie w ramach programu Poznaj Polskę wynosi 24 800,80 zł.
Wysokość dopłat rodziców do wycieczek wynosi 8 590,20.

1694171595_1460x616.png