Rozpoczęcie konsultacji społecznych RPRES

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się tekstem projektu oraz zgłoszenia uwag/propozycji do projektu "Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021 - 2027 z perspektywą do 2030 r." Projekt RPRES oraz formularz zgłaszania uwag zamieszczony został na stronie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej - www.dops.wroc.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - www.bip.dolnyslask.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej - www.bip.dops.wroc.pl oraz na www.kupujespolecznie.pl.

Wypełnione formularze prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej rpres@dops.wroc.pl do dnia 18 października 2023 r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców województwa oraz instytucje i podmioty zainteresowane ostatecznym kształtem "Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021 ? 2027 z perspektywą do 2030 r."