Egzamin Ósmoklasisty

Drodzy ósmoklasiści,

przed Wami ważne wydarzenie - egzamin ósmoklasisty.

Życzymy Wam, abyście mądrze wykorzystali zdobytą wiedzę i umiejętności. Życzymy, aby uzyskane wyniki pozwoliły kontynuować naukę w wymarzonych szkołach, rozwijać wiedzę i spełniać marzenia. 

Dziś dla uczniów VIII klas szkół podstawowych rozpoczyna się trzydniowy egzamin ósmoklasisty.

W Gminie Lubawka do egzaminu przystąpi łącznie 54 uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce oraz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chełmsku Śląskim.

1.W pierwszym dniu uczniowie zmierzą się z językiem polskim. Egzamin potrwa 120 minut.

2.W drugim dniu z matematyką. Egzamin potrwa 100 minut.

3.W ostatnim dniu z języka obcego.

Z języka angielskiego w Gminie Lubawka egzamin będzie pisało: 44 uczniów, z języka niemieckiego 8 uczniów, a z języka rosyjskiego 2 uczniów. Egzamin potrwa 90 minut.

Części zdających przysługuje wydłużony czas trwania egzaminów - kolejno 180 minut, 150 minut oraz 135 minut. Z takiej formy mogą skorzystać uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się: dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią, a także niedowidzący, niewidomi, niedosłyszący i niesłyszący, w spektrum autyzmu (włącznie z zespołem Aspergera), z afazją, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i niepełnosprawnością ruchową spowodowaną dziecięcym porażaniem mózgowym .

Drodzy Ósmoklasiści niech w nadchodzących dniach nie zabraknie Wam wiary we własne siły i możliwości, a podczas egzaminów towarzyszy Wam spokój i skupienie. 

Życzymy połamania piór!