Przebudowa ulicy Anielewicza w miejscowości Lubawka

W dniu dzisiejszym  została podpisana umowa dla zadania inwestycyjnego: "Przebudowa ulicy Anielewicza w miejscowości Lubawka."

Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość zadania zgodnie z podpisaną umową wynosi 1 921 368,25zł. Wykonawcą robót budowlanych są Usługi Montażowo Budowlane A.J.M. Artur Gawłowski z siedzibą w Czadrowie. Termin wykonania zadania do dnia 14.11.2024r.