Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze  zaprasza  na spotkanie informacyjne pt. "Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej".

W trakcie spotkania informacyjnego  zostaną przedstawione możliwości otrzymania wsparcia finansowego na uruchomienie własnej działalności gospodarczej.  

 Dla sprawnej organizacji webinarium prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem FORMULARZA REKRUTACYJNEGO do dnia 21.05.2024r., do godz. 9.00. Po rejestracji otrzymacie Państwo na swój adres e-mailowy potwierdzenie uczestnictwa  w  spotkaniu.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Do udziału zapraszamy mieszkańców Dolnego Śląska, którzy są osobami:

  • zarejestrowanymi bezrobotnymi lub
  • zarejestrowanymi poszukującym pracy, niezatrudnionymi i niewykonującym innej pracy zarobkowej lub
  • studentami ostatniego roku studiów wyższych niezatrudnionymi i niewykonującym innej pracy zarobkowej lub
  • poszukującymi pracy opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub
  • poszukującymi pracy, których średniomiesięczne przychody z okresu ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o pożyczkę nie przekraczały przeciętnego wynagrodzenia.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 27 (sala konferencyjna Książnicy Karkonoskiej, III piętro),  22.05.2024r. (środa) w godz. 10.00 - 12.30.
 

Program spotkania:

  • źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich  ? Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze;
  • Przedstawienie ogólnych założeń oraz omówienie kryteriów wyboru projektów dot. pożyczki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej  "Wsparcie w Starcie - Pierwszy Biznes" - Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział  w Jeleniej Górze;
  • "Rozpoczęcie działalności gospodarczej w kontekście ZUS - obowiązki, prawa oraz rodzaje ulg i innych form wsparcia przedsiębiorców" - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Inspektorat w Jeleniej Górze;
  • "Zasady przyznawania dotacji, kwalifikowalność wydatków oraz najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosku "-  Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze;
  • Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w Planie  Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 "Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Ducha Gór"

Organizator spotkania :

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Ul. Bankowa 27; 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 619 97 44, 75 619 97 45; e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl