Badanie ankietowe "Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach."

Drodzy Mieszkańcy,

Od 1 lipca do 22 lipca 2024 r. przeprowadzone będzie badanie ankietowe "Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach."

Badanie jest źródłem informacji o krajowych i zagranicznych podróżach mieszkańców Polski. Przeprowadzane jest co kwartał, na terenie całego kraju przez ankieterów, którzy są pracownikami urzędów statystycznych. Celem badania jest oszacowanie liczby podróży mieszkańców Polski oraz ich wydatków. Realizowane jest wspólnie przez Główny Urząd Statystyczny - Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Narodowy Bank Polski oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

W badaniu zbierane są informacje dotyczące:

  • podróży krajowych i zagranicznych mieszkańców Polski w celach prywatnych i służbowych,
  • cech społeczno-demograficzne wyjeżdżających mieszkańców Polski,
  • kierunków wyjazdów,
  • długości podróży,
  • rodzajów wykorzystywanych miejsc zakwaterowania,
  • wydatków związanych z podróżami,
  • przyczyny nieuczestniczenia mieszkańców Polski w podróżach.

Wyniki badania służą do kształtowania polityki w dziedzinie turystyki, są wykorzystywane na potrzeby bilansu płatniczego, rachunków narodowych oraz statystyki obszarów transgranicznych.

Ponadto informacje z badania przekazywane są do zagranicznych odbiorców m.in. EUROSTAT - Europejski Urząd Statystyczny, UNWTO - Światowa Organizacja Turystyki Narodów Zjednoczonych, OECD ? Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz ambasad.

 

Więcej informacji na stronie:
https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/46