Opaski bezpieczeństwa dla seniorów Gminy Lubawka już rozdane

Gmina Lubawka przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 - Moduł II.

W dniu 6 września 2023r. Kierownik MGOPS w Lubawce Pani Aldona Popardowska wraz z pracownikami socjalnymi MGOPS w Lubawce oraz przedstawicielami Gminy Lubawka: Pełnomocnikiem Burmistrza Miasta Lubawka ds. edukacji i młodzieży Panią Iwoną Krawczyk i Sekretarzem Miasta Lubawka Panem Arkadiuszem Dybiec przekazali opaski Seniorom w siedzibie MGOPS w Lubawce przy ul. Dworcowej 33. 

Na realizację Programu Gmina otrzymała dofinansowanie z dotacji celowej budżetu państwa.

Realizatorem Programu jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce.

Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. "opieki na odległość", a także wsparcie gminy w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.

Program adresowany jest do Seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

1694161242_opaski01.jpg

1694161299_opaski03.jpg

1694161403_opaski02.jpg

1694161597_opaski04.jpg

1694161625_opaski05.jpg