Bezpłatna pomoc prawna dla obcokrajowców

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze oferuje pomoc prawną dla obcokrajowców, która udzielana jest w Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Kamiennej Górze, przy ul. H. Sienkiewicza 6 A.

Dodatkowe informacje można uzyskać pon nr tel. 75 64 50 254.

Źródło: http://www.kamienna-gora.pl/news/article/nasz-powiat/2/4348