Konto do wpłat na rzecz uchodźców z Ukrainy

Gmina Lubawka uruchomiła specjalny rachunek bankowy, na który migą Państwo wpłacać darowizny dla uciekajacych przed wojną obywateli Ukrainy

Wpłat mozna dokonywać na konto:

Gmina Lubawka
Plac Wolności 1
58-420 Lubawka

nr rachunku bankowego: PL38 1600 1071 1837 1762 8000 0046
tytułem: Pomoc dla Ukrainy

Zgromadzone podczas zbiórki środki zostaną przeznaczone na najpilniejszą i najpotrzebniejszą pomoc dla uchodźców z Ukrainy min. realizacja recept, zaspokojenie bieżących potrzeb.

Za każde Państwa wsparcie dziękujemy.