Zakończenie inwestycji pn "Budowa świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa"

W związku z zakończeniem inwestycji pn "Budowa świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa" przedstawiamy linki do artykułów związanych z prowadzeniem prac przy Budowie świetlicy.

Operacja pn "Budowa świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa" współfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

3