Budżet Obywatelski

Informujemy, że w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Lubawka, głosowaniu poddane zostaną 3 projekty zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 listopada 2023 r. Nr XIV/529/23 w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Lubawka na rok 2024.

Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami projektów, które znajdują się w załączeniu.

Głosowanie zgodnie z harmonogramem odbędzie się w dniach od 01.03.2024 r. do 20.03.2024 r.

Pamiętajmy, że każdy głos ma realne znaczenie i wpływ na rozwój naszej społeczności.