Odbiór wykonanych prac nr 1

W dniu 1 czerwca 2017 rokudokonano odbioru wykonanych prac inwestycji p.n.  "Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce I etap"

komisja w składzie:
1) Danuta Wiśniewska - Kierownik Referatu IGKiP Urzędu Miasta
2) Alfred Michno - Inspektor nadzoru inwestorskiego
3) Radosław Kwiatkowski - Pracownik ZSP w Lubawce
4) Stanisław Korzeń - Kieronik robót budowlanych
5) Grzegorz Ważny - Właściciel firmy wykonawczej THEMR-BUD

Odebrała prace bez uwag. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z umową, dokumentacją budowlaną i sztuką budowlaną.

Prace objętę protokołem zostały wykonane w okresie od 03.04.2017 r. do 31.05.2017 r.

Rodzaj i koszt wykonanych robót znajduje się w załączniku.


Pliki do pobrania