Czyste Powietrze

  1. Program ?Czyste Powietrze"

?Czyste Powietrze? to kompleksowy program, który ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Skierowany jest on do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program dofinansowuje wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli wnioski oceniane są na bieżąco.

Wysokość dotacji dzieli się na trzy poziomy dofinasowania: podstawowy poziom dofinansowania, podwyższony poziom dofinansowania oraz najwyższy poziom dofinansowania i może wynosić maksymalnie:

I. Podstawowy poziom dofinansowania:

Do 41.000 zł - bez kompleksowej termomodernizacji, z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Do 66.000 zł- z kompleksową termomodernizacją, z mikroinstalacją fotowoltaiczną

II. Podwyższony poziom dofinansowania:

Do 59.000 zł - bez kompleksowej termomodernizacji, z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Do 99.000 zł- z kompleksową termomodernizacją, z mikroinstalacją fotowoltaiczną

III. Najwyższy poziom dofinansowania:

Do 79.000 zł - bez kompleksowej termomodernizacji, z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Do 135.000 zł- z kompleksową termomodernizacją, z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Dodatkowo dla wszystkich poziomów dofinansowania poza wskazanymi limitami dotacja do 1200 zł na audyt energetyczny.

Szczegółowe informacje odnośnie programu, w tym koszty kwalifikowane oraz wysokość maksymalnych dochodów w poszczególnych poziomach dofinansowania oraz wszelkie regulaminy znajdziecie Państwo na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

 

  1. Punkt konsultacyjny programu ?Czyste Powietrze?

 

W Urzędzie Miasta i Gminy Lubawka działa Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu ?Czyste Powietrze?. W ramach punktu mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji w zakresie wymiany źródła ciepła oraz termomodernizacji budynku, złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu oraz uzyskać pomoc w rozliczeniu dotacji po wykonaniu inwestycji.

Punkt czynny jest we wtorki i czwartki  w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem: 75 613 99 99.

  1. Raporty

Raz na kwartał będziemy informować Państwa o zaawansowaniu programu na terenie naszej Gminy. 

Dane o programie na dzień: 31.12.2023r.

 

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

168

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

 

81

Kwota wypłaconych dotacji

 

1 190 703,27 zł

 

 

 

  1.