Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2018