"CIEPŁE MIESZKANIE" 1. Nabór wniosków

Rusza nabór wniosków dla mieszkańców w programie "Ciepłe Mieszkanie"

Gmina Lubawka ogłasza, iż od dnia 15.03.2023 roku rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie". Nabór trwać będzie do dnia 14.04.2023 r., lub do wyczerpania alokacji.

W ramach programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Lubawka.

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 12 miesięcy od dnia podpisania ww. umowy (jednak nie później niż do dnia 31.12.2025 r.1 )

Program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" umożliwia właścicielom mieszkań znajdujących się w zabudowie wielorodzinnej na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (kotłów na paliwo stałe) oraz poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się terenie miasta i gminy Lubawka.

Wysokość dofinansowania w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"

Wysokość dotacji będzie zależna od dochodów wnioskującego.

Podstawowe dofinansowanie wynosi:

 • do 30% inwestycji, jednak nie więcej niż 15 tysięcy złotych na jeden lokal mieszkalny, dla osób których roczny dochód nie przekracza 120 tyś. zł.,
 • do 60% inwestycji, jednak nie więcej niż 25 tysięcy złotych - dla uboższych wnioskujących na jeden lokal mieszkalny. Z podwyższonego poziomu dofinansowania mogą skorzystać osoby, których dochód miesięczny na 1 członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
  • 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • do 90% inwestycji, jednak nie więcej niż 37,5 tysiąca złotych - dla najuboższych wnioskujących na jeden lokal mieszkalny.  Z najwyższego poziomu dofinansowania mogą skorzystać osoby, których dochód miesięczny na 1 członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"

Aby starać się o dofinansowanie z programu "Ciepłe Mieszkanie", należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami wymaganymi przez WFOŚiGW, zgodnie z procedurą ustaloną Zarządzeniem nr 43/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 09 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na terenie gminy Lubawka.

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:

tel.: 75 613 99 99

e-mail:  kontakt@inkg.pl

 Informacje niezbędne do sprawnego wypełnienia wniosku:

 1. Imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail wnioskodawcy.
 2. Imię, nazwisko, adres zamieszkania współwłaścicieli (jeśli dotyczy).
 3. Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania współmałżonka (jeśli dotyczy).
 4. Adres zamieszkania/przedsięwzięcia.
 5. Numer rachunku bankowego.
 6. Numer księgi wieczystej, numer działki.
 7. Powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego.
 8. Powierzchnia ogrzewana lokalu mieszkalnego