ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Treść rozporządzenia znajduje się pod poniższym linkiem

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000267/O/D20210267.pdfhttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000267/O/D20210267.pdf