Informacja o przebiegu prac 25.05.2017 r.

W szkole w części dobudowanej pomalowano elewację od strony ulicy torowej. Wewnątrz budynku położone zostały płytki na najwyższej kondygnacji, na I piętrze wylano posadzki, w całym budynku prace tynkarskie są na wykończeniu. Rozprowadzono również po budynku przewody elektryczne oraz wykonano instalację hydrantową i wod-kan.