Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.:

Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce I etap

Zamawiający, działając na  podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce I etap" wybrano najkorzystniejsze oferty na wykonanie Części I oraz Części II zamówienia.  

Część I Zamówienia - za najkorzystniejszą ofertę na wykonanie Części I zamówienia uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum: THERM-BUD sp.  z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 51, 58-300 Wałbrzych

Partner Konsorcjum: THERM-BUD Grzegorz Ważny, ul. Bolesława Chrobrego 27/9,
58-300 Wałbrzych

Wykonawca w ofercie nr 1 na wykonanie Części I zamówienia zaoferował:

1. Cenę: 2 696 203,25 zł

2. Okres realizacji: 31.08.2017r.

3. Okres gwarancji: 72 miesiące.

Zestawienie wszystkich ofert wraz z uzyskaną punktacją:

Nr oferty

Nazwa
oraz zarejestrowany adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium

"Cena"

Liczba punktów
w kryterium

"Okres realizacji"

Liczba punktów
w kryterium

"Okres gwarancji"

Łączna

punktacja

1

Konsorcjum firm:Lider Konsorcjum THERM-BUD sp.  z o.o.ul. Bolesława Chrobrego 51 58-300 Wałbrzych Partner KonsorcjumTHERM-BUD Grzegorz Ważny ul. Bolesława Chrobrego 27/9 58-300 Wałbrzych

60,00

19,33

20,00

99,33

3

Firma ROKOM Sp. J. Roboty Ogólnobudowlane
i Renowacja Obiektów Zabytkowych H.G.I. Komorowscy Ptaszków 85/2 58-400 Kamienna Góra

49,45

19,55

16,94

85,94

5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "JANEX" Jan Bocheński ul. Zielona 8 58-400 Kamienna Góra

57,29

20,00

16,67

93,96

Uzasadnienie faktyczne:

W ofercie wybranej Wykonawca przedstawił najkorzystniejszy bilans na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Część II Zamówienia - za najkorzystniejszą ofertę na wykonanie Części II zamówienia uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum: THERM-BUD sp.  z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 51, 58-300 Wałbrzych
Partner Konsorcjum: THERM-BUD Grzegorz Ważny, ul. Bolesława Chrobrego 27/9,
58-300 Wałbrzych

Wykonawca w ofercie nr 1 na wykonanie Części II zamówienia zaoferował:

1. Cenę: 2 152 125,52 zł

2. Okres realizacji: 28.02.2018r.

3. Okres gwarancji: 72 miesiące.

Zestawienie wszystkich ofert wraz z uzyskaną punktacją:

Nr oferty

Nazwa
oraz zarejestrowany adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium

"Cena"

Liczba punktów
w kryterium

"Okres realizacji"

Liczba punktów
w kryterium

"Okres gwarancji"

Łączna

punktacja

1

Konsorcjum firm:
Lider Konsorcjum  THERM-BUD sp.  z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 51 58-300 Wałbrzych Partner Konsorcjum THERM-BUD Grzegorz Ważny ul. Bolesława Chrobrego 27/9 58-300 Wałbrzych

60,00

20,00

20,00

100,00

2

Wałbrzyskie Konsorcjum Budowlane sp. z o.o. ul. Ludowa 60 58-304 Wałbrzych

52,36

14,02

16,67

83,05

3

Firma ROKOM Sp. J. Roboty Ogólnobudowlane
i Renowacja Obiektów Zabytkowych H.G.I. Komorowscy Ptaszków 85/2 58-400 Kamienna Góra

43,45

14,93

16,94

75,32

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "JANEX" Jan Bocheński ul. Zielona 8 58-400 Kamienna Góra

52,32

13,40

16,67

82,39

Uzasadnienie faktyczne:

W ofercie wybranej Wykonawca przedstawił najkorzystniejszy bilans na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.