Dzienny Dom SENIOR + w Bukówce

Informujemy, że dnia 31 sierpnia 2017 r. przekazano wykonawcy teren budowy w granicach działki 72/1 obręb Bukówka dotyczące przebudowy i rozbudowy ze zmianą sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej w Bukówce na Dzienny Dom pobytu Seniora.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

  • docieplenie ścian parteru i stropodachu,
  • wykonanie wiatrołapu pod istniejącą płytą wspornikową,
  •  przebudowę i zadaszenie tarasu,
  • budowę pochylni dla osób z niepełnosprawnościami ruchu,
  •  wymiana stolarki drzwiowej,
  • przebudowę pomieszczeń wewnątrz budynku,
  • przebudowę i wykonanie instalacji sanitarnych, w tym wykonanie częściowo nowej instalacji podposadzkowej odpływowej sanitarnej wraz z przyłączeniem do istniejącej studzienki na działce inwestora,
  • przebudowę i wykonanie instalacji elektrycznych,
  • wykończenie pomieszczeń.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe JANEX. Wartość robót zgodnie z ofertą cenową wynosi: 370 454,25 zł.

Zakończenie robót budowlanych przewiduje się na 30 listopada 2017 r.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020. Wartość dofinansowania to 3000 000 zł.

1